• Yoshirou Kobayashi - Edo Kiriko

  • Ryo Ono - Tombo Dama

  • Shinri Tezuka - Amezaiku

  • Toshimitsu Kakinuma - Kimekomi Ningyo

  • Mutsuko Ito - Inkan

  • Hiroshi Hatakeyama - Tokyo Shippou

  • Takashi Fukuda - Kumihimo

  • Michiyo Uno - Brush